Verdivurdering av bedrift

Firmafokus Verdivurdering er utviklet for små- og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker et rimelig og godt alternativ til dyrere og mer omfattende verdivurderingsprosesser.

Verdivurderingen tar utgangspunkt i kundens egen input, historisk resultatutvikling og selskapets egenkapital. Under denne prosessen benytter analytiker flere verdivurderingsmodeller tilpasset ulike virksomheter.

En helt objektiv og absolutt verdsettelse finnes sannsynligvis ikke, men en forenklet verdivurdering gir deg et anslag på hva bedriften kan være verdt. Selv om det i siste instans er markedet som bestemmer den endelige prisen, er det ofte verdifullt å ha en nøytral vurdering som et utgangspunkt til videre forhandlinger.

Firmafokus Verdivurdering kan gi støtte ved ulike prosesser i bedriften:

• Intern aksjehandel
• Generasjonsskifte
• Endring av eierstruktur
• Emisjon, fusjon eller fisjon
• Kjøp/salg av hele eller deler av virksomheten
• Ved ønske om å tilegne seg kunnskap om hva bedriften kan være verdt

Har du spørsmål eller ønsker pristilbud på verdivurdering av bedrift, kan du kontakte oss her.